Summer Sale -50% Köp nu

Integritetspolicy

Registerförare:

SB Ecommerce Group Oy, org. nr 502081-4751, med adress Aleksanterinkatu 26 A, 15140 Lahti, Finland, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

SB Ecommerce Group Oy sparar och behandlar personuppgifter från sina kunder i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Kunden måste godkänna villkoren i denna integritetspolicy innan hen beställer. Att tillhandahålla personuppgifter är en förutsättning för beställning. Man kan inte beställa på vår webbshop utan att tillhandahålla sina personuppgifter. 

Syftet med registret är:

 • Att uppehålla kundrelationer, till exempel orderbehandling, leverans, garanti och fakturering
 • Kundrelaterad kommunikation, till exempel olika kampanjer
 • Att förbättra användarupplevelse, rekommendera produkter och rikta marknadsföring

Vi har goda dataskyddspraxis vid hantering och behandling av personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter lagligt i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018.

Vårt kundregister innehåller följande information:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Betalningsinformation, inklusive kreditavtal och annan faktureringsinformation
 • Orderhistorik

Vi behåller dina personuppgifter bara för den tiden som behövs för att uppfylla de användningsändamålen som beskrivs i denna integritetspolicy. 

Personlig information tas emot av:

 • Vårt företag och dess anställda
 • En betalpartner som tar emot betalningar och sköter fakturering
 • Ett transportföretag som levererar kundens varor

Informationen i registret består av den informationen som kunden själv har lämnat till oss i vår webbshop eller på något annat sätt och genom olika elektroniska datainsamlingar.

Vi använder betrodda avtalsparter för att överföra information till en tredje part. Alla parter har tagit hänsyn till kraven i EU:s dataskyddsförordning och annan lagstiftning.

Om du vill ha mer information om exakt vilka företag eller myndigheter vi delar personuppgifter med kan du alltid kontakta oss.

Registrerade har följande rättigheter:

 • Rätt att begära information om sina personuppgifter
 • Rätt att begära rättelse av personuppgifter
 • Rätt att begränsa hantering av personuppgifter (till exempel rätt att neka marknadsföring)
 • Rätt att neka till behandling av personuppgifter
 • Rätt att återkalla samtycke (till exempel rätten att återkalla samtycke till marknadsföring)
 • Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Ändringar måste anmälas via e-post till vår kundtjänst på kundtjanst@freddystore.se.

Användning av cookies

Cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och lagras lokalt på besökarens hårddisk. Cookies registrerar ett unik ID som kan identifiera användare. Freddystore AB använder cookies i webbtjänst för att tillhandahålla tjänster och underlätta användningen av tjänster. Användaren kan inte identifieras med hjälp av endast cookies. Du kan godkänna användningen av cookies eller stänga av dem i dina webbläsarinställningar.

Har du frågor om dataskydd?

Du kan alltid ställa dina frågor till kundrelationer på kundtjanst@freddystore.se.

All info finns också hos datainspektionen: 

https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/